Blackjack

Numera går det alldeles utmärkt att spela BlackJack på nätet. Det är många casinos som erbjuder detta spel och det kan både spelas emot andra spelare, samtidigt som det ofta finns i en liveversion där man spelar emot en levande dealer. Därför är detta spel socialt, då man i liveversionen även kan chatta med de övriga deltagarna. Dealern är en livs levande person som har lika stor chans att vinna som de övriga spelarna. Man kan under spelets gång för det mesta tala även med dealern om man vill.

BlackJacks regler innebär att man som spelare blir tilldelad 2 kort till att börja med. Har man då en fantastisk tur kan man vinna BlackJack, det vill säga en hand som har värdet 21. Det gäller att komma så nära 21 som möjligt utan att komma högre än detta värde. Gör man det blir man tjock, som det kallas, och har förlorat spelet. Man spelar både emot de övriga spelarna samt emot dealen om att få en BlackJack.

Alla klädda kort räknas som 10, varför man får 21 om man till exempel har en knekt och ett ess, eftersom esset räknas antingen som 10 eller 1. Till reglerna hör att när spelarna har fått sina 2 första kort efter det att de har satsat pengar, ska dessa kort jämföras med dealerns hand. Om denne får en högre hand än vad någon av spelarna har tar huset hem spelet. Vid ett likvärdigt värde hos både dealern och någon av spelarna delas vinsten lika dem emellan. När vinsterna har delats ut på de första två korten kan man antingen välja att få ett kort till, lägga sig eller att dubbla. Detta föregås då av en ny insats.

Det går även att spela BlackJack på nätet emot en dator. Man kan då inte använda sig av någon spelstrategi som till exempel att räkna kort, då datorn blandar korten mellan varje giv. Spelet är alltså slumpmässigt och det är endast turen som avgör om man vinner eller inte. Eftersom datorer är duktiga på att räkna har man en ganska ringa tur att kunna vinna över dem överhuvudtaget.